Održano javno izlaganje o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš u sklopu ponovne javne rasprave

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika je u četvrtak, 8. listopada 2020. godine, s početkom u 12:00 sati, održano javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš u sklopu ponovne javne rasprave.

 

Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.

 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" izlagale su predstavnice stručnog izrađivača Plana - tvrtke Urbanizam Dubrovnik d.o.o., dr. sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh. i Danka Grbac Nikolac, dipl. ing. kraj. arh., a prijedlog Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš izlagala je predstavnica stručnog izrađivača Studije - tvrtke Eko Invest d.o.o., Marina Cvitković, mag. geogr.

 

Uslijedila je rasprava u kojoj su stručni izrađivači i Nositelj izrade odgovarali na primjedbe i prijedloge zainteresiranih sudionika. O svemu će biti sastavljen zapisnik koji će skupa s odgovorima na primjedbe i prijedloge biti sastavni dio Izvješća o javnoj raspravi, koje se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu (ISPU).

 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do 10. listopada 2020. godine za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš u sklopu ponovne javne rasprave, a način na koji se uvid može izvršiti, te način na koji se mogu dostaviti mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana može se pogledati OVDJE.