Održano javno izlaganje o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš

Prostorni planovi u izradi

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika je u petak, 13. rujna 2019. godine, s početkom u 17:00 sati, održano javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš.

 

Javno izlaganje vodila je predstavnica nositelja izrade Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.

 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" izlagale su predstavnice stručnog izrađivača Plana - tvrtke Urbanizam Dubrovnik d.o.o., dr. sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh. i Danka Grbac Nikolac, dipl. ing. kraj. arh., a prijedlog Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš izlagala je predstavnica stručnog izrađivača Studije - tvrtke Eko Invest d.o.o., Marina Stenek, mag. biol., univ. spec. tech.

 

Uslijedila je rasprava u kojoj su stručni izrađivači i Nositelj izrade odgovarali na primjedbe i prijedloge zainteresiranih sudionika. O svemu će biti sastavljen zapisnik koji će skupa s odgovorima na primjedbe i prijedloge biti sastavni dio Izvješća o javnoj raspravi, koje se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu (ISPU).

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave do 27. rujna 2019. godine za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u u prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliša način na koji se uvid može izvršiti, te način na koji se mogu dostaviti mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana može se pogledati OVDJE.

lijevo
desno