Održano javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ''Bosanka''

U četvrtak, 23. veljače 2012. godine, s početkom u 17.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ''Bosanka''.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ''Bosanka'' održava se u razdoblju od 7. veljače do 7. ožujka 2012. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl.iur., nazočne su bile i viša savjetnica II u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Davorka Cecić-Premužak, dipl.ing.arh. te viša savjetnica III Branka Burić, dipl.ing.prometa, a Prijedlog UPU-a, u ime izrađivača Unifika d.o.o., prezentirala je Iva Gredelj, dipl.ing.arh.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog UPU-a u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 9.00 do 16.00 sati te na Internet stranici Grada Dubrovnika.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se:
• upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog UPU-a u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
• dostaviti u pisanom obliku zaključno do 9. ožujka 2012. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik


Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.