Odluka o zaštiti izvorišta Ombla

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 22. sjednici, održanoj 31. svibnja 2019. godine, donijelo Odluku o zaštiti izvorišta Ombla. Ista je objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", broj: 7, od 3. lipnja 2019. godine.

 

Odlukom o zaštiti izvorišta Ombla propisuje se veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta te prekršajne odredbe.

 

Odluku o zaštiti izvorišta Ombla možete pogledati na sljedećem linku:

 

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA OMBLA