Odluka o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području grada Dubrovnika

Utvrđeni iznos subvencije korisniku subvencije po ovoj Odluci iznosi do maksimalno 2.500,00 kn mjesečno. Subvencioniranje se odnosi na mjesece: travanj, svibanj i lipanj 2020.godine.

Korisnici subvencija prema odredbama ove Odluke su gospodarski subjekti koji obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost i imaju sjedište na području Grada Dubrovnika.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na gospodarske subjekte koji imaju sklopljene ugovore o najmu poslovnih prostora u vlasništvu grada Dubrovnika kao ni na gospodarske subjekte koji koriste javne površine grada Dubrovnika.

Prijave za dodjelu subvencija sukladno ovoj Odluci podnose se na posebnom prijavnom obrascu i mogu se podnositi do zadnjeg dana u mjesecu na koji se odnosi subvencija.

 

WEB OBRAZAC

 

Svi upiti vezani za Odluku: turizam.gospodarstvo.more@dubrovnik.hr ili 020 638 204.