Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja 1.24 "Jakljan"

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja 1.24 "Jakljan" o čemu je donesena Odluka o izradi te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj 14/20) od 6. listopada 2020. godine.

 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.