Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika o čemu je donesena Odluka o izradi te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", broj: 5/21, od 1. travnja 2021. godine.

 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon: 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.