Obavijest o jedinstvenom postupku Javne rasprave o Prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Komolac" ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 15/17) i Zaključka gradonačelnika, KLASA:350-01/16-01/06, URBROJ:2117/01-01-19-79, od 18. srpnja 2019. godine, Grad Dubrovnik objavljuje:

 

JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

(javni uvid i javno izlaganje)

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "KOMOLAC"

I STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "KOMOLAC" NA OKOLIŠ

 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš održat će se u trajanju od 30 dana, od 29. kolovoza do 27. rujna 2019. godine, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 08:00 do 15:00 sati te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje Prijedloga Plana i Strateške studije održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1,  Dubrovnik, 13. rujna 2019. godine, s početkom u 17:00 sati.

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateškoj studiji o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš.

 

Primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana i Stratešku studiju sudionici u javnoj raspravi mogu dati na način da:

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

- daju primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- upućuju nositelju izrade pisane primjedbe i prijedloge u roku od  29. kolovoza do zaključno 27. rujna 2019. godine, na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

 

Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

lijevo
desno