Najava održavanja fokus grupa i plan rada

ppu/gup participacija

U sklopu izrade Sociološke studije za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (PPU) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Dubrovnika, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša najavljuje održavanje četiri fokus grupe koje će se održati u četvrtak 20. travnja i petak 21. travnja 2023. godine.

 

Fokus grupe kao ključni dio participativnog procesa za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a vodit će dr. sc. Jana Vukić (voditeljica istraživanja i predstavnica izrađivača Sociološke studije) uz prisustvo stručnih izrađivača Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a iz tvrtke Urbanistica d.o.o.

 

Ciljevi fokus grupa su:

1. identificiranje ključnih aspekata zaštite prostora, prirodne i kulturne baštine uz omogućavanje (održivog) razvoja i kvalitete života,

2. identifikacija prijepornih aspekata razvoja i zaštite prostora te oblikovanje prijedloga njihova pomirenja

u izradi prostorno-planske dokumentacije, tj. Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

 

Fokus grupa s mjesnim odborima održat će se u četvrtak, 20.4.2023. u 17:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika (Detaljni plan rada).

 

Fokus grupa sa stručnim dionicima iz Grada Dubrovnika održat će se u petak, 21.4.2023. u 10:30 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika (Detaljni plan rada).

 

Fokus grupa s udrugama civilnog društva održat će se u petak 21.4.2023. u 16:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika (Detaljni plan rada).

 

Fokus grupa s gradskim kotarima održat će se u petak, 21.4.2023. u 18:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika (Detaljni plan rada).