JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika

Zatvorena savjetovanja s javnošću

JAVNO SAVJETOVANJE

Nacrt Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika

 

 

Budući da je 04. kolovoza 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18), sukladno članku 130. stavku 2. istog Zakona jedinica lokalne samouprave dužna je u roku od godine dana od dana stupanja na snagu zakona donijeti odluku kojom će se u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju odrediti uvjeti za postavljanje reklama.

 

Predloženom Odlukom o reklamiranju na području Grada Dubrovnika (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se:

 

-   značenje pojedinih izraza, odnosno pojmova u smislu Odluke (javne površine, reklamiranje, reklamni predmeti, komercijalno reklamiranje i oglašavanje),

-     zone na području Grada Dubrovnika na kojima se mogu postavljati i isticati reklamni predmeti (četiri zone),

-          vrste reklamnih predmeta (reklame i reklamni panoi),

-   način postavljanja reklamnih predmeta (na temelju rješenja upravnog odjela nadležnog za komunalne djelatnosti Grada Dubrovnika) te

-          kriteriji za određivanje naknade za isticanje reklamnih poruka.

Zabranjeno je svako postavljanje reklamnih predmeta kao i obavljanje reklamiranja bilo koje djelatnosti, proizvoda i usluge bez potrebnog rješenja nadležnog tijela.

 

Nadzor nad provedbom predložene Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

Predloženom Odlukom u odnosu na raniju Odluku o reklamiranju na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 13/18;  na snazi od 07. srpnja 2018. godine) uvode se promjene u načinu reklamiranja za ugostitelje i trgovce (obrtnike i trgovačka društva) na području prve zone Grada Dubrovnika te druge manje izmjene koje se većinom odnose na mjesto i način postavljanja reklamnih predmeta, a  koje su se u međuvremenu pokazale potrebnima.

 

Sastavni dio predložene Odluke je Grafički prikaz povijesne cjeline Grada Dubrovnika i otoka Lokruma, Sv. Jakova i Gimana kojim su prikazane prostorne međe i zone zaštite (A, B i C).

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 8. svibnja do 7. lipnja 2019., a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje - Odluka o reklamiranju“. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

 

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se Odluka i odnosi, dakle ugostitelji, trgovci, turističke agencije, galerije, iznajmljivači i drugi. Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.