JAVNO SAVJETOVANJE Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Zatvorena savjetovanja s javnošću

 

JAVNO SAVJETOVANJE

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine

 

Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u ostvarivanju potreba osoba s invaliditetom, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom i djeluju na području grada, Grad Dubrovnik izradio je  treću po redu Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Dubrovnika.

 

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025.godine je strateški dokument usmjeren stvaranju uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu, poštivanje njihovog urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih interesa, te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i osnaživanje svih oblika društvene solidarnosti. Strategija predstavlja krovni dokument gradske politike prema osobama s invaliditetom koja izjednačavanje mogućnosti definira u 14 područja povezanih s različitim dimenzijama kvalitete života i sustava pružanja usluga za građane.

 

Strategija sadrži analizu stanja, kao i specifične ciljeve za pojedina područja djelovanja, definira mjere, nositelje i sunositelje provedbe mjera, rokove i indikatore provedbe.