Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. - obavijest o rezultatima

Sukladno Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. od 25. svibnja 2022. godine, donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. koju možete preuzeti OVDJE.