Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš.

 

Javna rasprava trajala je od 1. do zaključno 10. listopada 2020. godine, u sklopu koje je 8. listopada 2020. godine, s početkom u 12:00 sati, održano javno izlaganje u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika te putem online sustava.

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš oglašava se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te na mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja u vremenskom razdoblju sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17) te članku 62. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 114/18).