Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Turističke zone Orašac ‐ Vrtovi sunca

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 39/19), izrađeno Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac ‐ Vrtovi sunca.

 

Javna rasprava trajala je od 15. do zaključno 29. srpnja 2020. godine. U sklopu javne rasprave, 16. srpnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati, održano je javno izlaganje u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac ‐ Vrtovi sunca oglašava se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja.