Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij"

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 29. ožujka 2021. godine, usvojene su Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij".

 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" izradila je tvrtka Urbos d.o.o. iz Splita. Plan je objavljen u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", broj 5/21, od 1. travnja 2021. godine.

 

Izvornik Plana u digitalnom obliku dostupan je za pregled na sljedećem linku: Prostorni planovi.