12. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 2. lipnja 2022., s početkom u 8:30 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-12                                                     

Dubrovnik, 25. svibnja 2022.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

 

Sazivam  12. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za četvrtak, 2. lipnja 2022., s početkom u 8:30 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

 

0.    Izvješće Mandatnog odbora.

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., temeljem provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“.

 

3.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2021. godinu

 

4.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2021. godinu.

 

5.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica za 2021. godinu.

 

6.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2021. godinu.

 

7.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2021. godinu.

 

8.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2021. godinu.

 

9.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2021. godinu.

 

10.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2021. godinu.

 

11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2021. godinu.

 

12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2021. godinu.

 

13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2021. godinu.

 

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2021. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2021. godinu.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2021. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika za 2021. godinu.

 

19.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

20.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

21.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.

 

22.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

Prijedlog akta za 19., 20., 21. i 22. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 11.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 11.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 11.sj.pdf
2.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda.pdf
2.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda.pdf
2.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda.pdf
3.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Rezervata Lokrum.pdf
3.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Rezervata Lokrum.pdf
3.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Rezervata Lokrum.pdf
4.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik.pdf
4.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik.pdf
4.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik.pdf
5.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica.pdf
5.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica.pdf
5.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica.pdf
6.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Športskih objekata Dubrovnik.pdf
6.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Športskih objekata Dubrovnik.pdf
6.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Športskih objekata Dubrovnik.pdf
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma Marina Držića za 2021.pdf
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma Marina Držića za 2021.pdf
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma Marina Držića za 2021.pdf
8.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih knjiznica za 2021-1.pdf
8.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih knjiznica za 2021-1.pdf
8.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih knjiznica za 2021-1.pdf
9.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih ljetnih igara za 2021..pdf
9.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih ljetnih igara za 2021..pdf
9.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih ljetnih igara za 2021..pdf
10.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih muzeja za 2021-1.pdf
10.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih muzeja za 2021-1.pdf
10.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih muzeja za 2021-1.pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2021-2.pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2021-2.pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2021-2.pdf
12.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu FA Linđo za 2021-1.pdf
12.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu FA Linđo za 2021-1.pdf
12.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu FA Linđo za 2021-1.pdf
13.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Marina Držića za 2021-2.pdf
13.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Marina Držića za 2021-2.pdf
13.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Marina Držića za 2021-2.pdf
14.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kinematografa Dubrovnik za 2021-1.pdf
14.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kinematografa Dubrovnik za 2021-1.pdf
14.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kinematografa Dubrovnik za 2021-1.pdf
15.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Domovinskog rata za 2021-1.pdf
15.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Domovinskog rata za 2021-1.pdf
15.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Domovinskog rata za 2021-1.pdf
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2021-1.pdf
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2021-1.pdf
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2021-1.pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke galerije za 2021-1.pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke galerije za 2021-1.pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke galerije za 2021-1.pdf
18.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2021-1.pdf
18.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2021-1.pdf
18.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2021-1.pdf