Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 26.05.15.

Službeni glasnik broj 6 - 25. svibnja 2015.

Gradsko vijeće

58. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
59. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
60. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
61. Odluka o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
62. Odluka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
63. Odluka o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
64. Odluka o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
65. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovodu Dubrovnik d.o.o.
66. Odluka o davanju jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o.
67. Odluka o uključivanju ruralnih područja Grada Dubrovnika u Lokalnu akcijsku grupu „LAG 5“
68. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za javnu garažu
69. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
70. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
71. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačkog simfonijskog orkestra
72. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačkog simfonijskog orkestra
73. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
74. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
75. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik
76. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik
77. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Športskih objekata Dubrovnik
78. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Športskih objekata Dubrovnik
79. Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića
80. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta Marin Držić
81. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Getaldića
82. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Getaldića
83. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
84. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
85. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića
86. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića
87. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad
88. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad
89. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Mokošica
90. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mokošica
91. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Masle
92. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Masle
93. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik
94. Zaključak kojim se 2016. godina proglašava „Godinom svetog Vlaha“ u Gradu Dubrovniku