Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 25.01.23.

Službeni glasnik broj 1 - 25. siječnja 2023.

Gradsko vijeće

1. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2024. godinu
2. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Riječka ulica – javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika
3. Odluka o uspostavi suradnje i potpisivanju Povelje o bratimljenju i suradnji Grada Dubrovnika i Grada Imotskog i sklapanju Sporazuma o bratimljenju i suradnji Grada Dubrovnika i Grada Imotskog
4. Odluka o uspostavi suradnje i potpisivanju Povelje o bratimljenju i suradnji Grada Dubrovnika i Grada Sorrenta i sklapanju Sporazuma o bratimljenju i suradnji Grada Dubrovnika i Grada Sorrenta
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
6. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu
7. Zaključak o proglašenju „Počasnim građaninom Grada Dubrovnik“ – posmrtno Francesca Cossige
8. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo Josipu Pinu Trostmannu
9. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika lady Jadranki Beresford - Peirse
10. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Paulu Daviesu
11. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Anti Deliji
12. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Fredu i Phyllis Meurer
13. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik

Gradonačelnik

14. Rješenje o razrješenju Damira Milata dužnosti ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra
15. Rješenje o imenovanju ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra
16. Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I, na predjelu Bunica na okoliš
17. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“
18. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Zaton Mali I, na predjelu Bunica