Javno savjetovanje - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Grad Dubrovnik pokrenuo je 22. svibnja 2019. postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

 

Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. lipnja 2019., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: financije@dubrovnik.hr, s naznakom „Javno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj“.

 

Člankom 3. stavak 1. Pravilnika propisano je kako visinu paušalnog poreza predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za područje naselja u kojem se djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu pružaju, a iznimno od stavka 1. ovoga članka Pravilnika, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama u naselju.

 

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, predstavničko tijelo Grada Dubrovnika donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj („Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 1/19 – u daljnjem tekstu: Osnovna odluka).

 

Navedenom Osnovnom odlukom utvrđena je visina paušalnog poreza ovisno o naselju u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno kamp i objekt za robinzonski smještaj.

 

Budući da se naknadno pojavila potreba da se visina paušalnog poreza sukladno Pravilniku utvrdi iznimno i prema ulicama u naselju i to za ulice unutar naselja Dubrovnik, Grad Dubrovnik je zatražio službenim dopisom podatke o popisu ulica za staru gradsku jezgru Grada Dubrovnika.

 

Dana 8. travnja 2019. godine, Grad Dubrovnik zaprimio je dopis Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Dubrovnik, KLASA: 930-01/19-01/81, URBROJ: 541-28-04/5-19-2 u kojem dopisu su dostavljeni podaci o ulicama unutar popisnih krugova stare gradske jezgre Grada Dubrovnika.

 

Sukladno navedenim podacima, predlaže se utvrditi visina paušalnog poreza po krevetu, iznimno prema ulicama u naselju i to na način kako se predlaže u nacrtu teksta ove Odluke

 

Više informacija te Nacrt Odluke možete pronaći OVDJE.