Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziva projekta participativnog budžetiranja

DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA raspisuje otvoren natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziva projekta participativnog budžetiranja.

Pozivamo prijavitelje da se detaljno informiraju o projektnom zadatku natječaja i o drugoj pratećoj dokumentaciji.

Datum objave natječaja: 24.9.2019.
Rok za primanje natječajnih radova je 4.11.2019. do 10 sati.

Ocjenjivački sud čini pet članova :

  1. Jelena Tamindžija, povjesničarka umjetnosti
  2. Marita Bonačić, produkt dizajnerica
  3. Damir Bralić, grafički dizajner
  4. Alisa Aliti Vlašić, DURA
  5. Marijana Aksić Vitković, UO za poslove gradonačelnika

 

Ocjenjivački odbor odluku će donijeti 8.11.2019. a rezultati će biti objavljeni do 11.11.2019.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke i pravne osobe.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, zaposlenici Dubrovačke razvojne agencije kao ni članovi njihovih užih obitelji.

Institucija će ugovorom regulirati prava daljnjeg korištenja izabranog natječajnog rada, a autori rada zadržavaju sva prava koja im pripadaju temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 144/12).

Sadržaj i način predaje natječajnog rada:

Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje radova (do 4.11.2019. do 10 sati) stići na adresu: DURA - DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA, Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik, s naznakom “Natječaj za vizualni identitet, slogan i naziv projekta PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA – ne otvarati”, te na pošiljci ne smiju biti podaci pošiljatelja, a ukoliko podaci budu na pošiljci, tehnička komisija iste će odstraniti i radove označiti šifrom. Radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, to jest ocjenjivanja.