Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 23/2018, 11/2019 i 14/2021) i Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 23/2021 i 3/2022) Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA SU/FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU

URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA

OD INTERESA ZA GRAD DUBROVNIK ZA 2022. GODINU

 

 

Na navedeni Javni poziv može se prijaviti udruga koja ispunjava uvjete iz navedene Odluke te uvjete propisane Javnim pozivom.

 

Odluka, tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje i potrebni obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Grada Dubrovnika (OVDJE).

 

Javni poziv otvoren je od 28. svibnja do 29. lipnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 350-01/22-01/11

URBROJ: 2117-1-06-22-02

 

PROČELNIK:

Božo Benić, mag. ing. arch.