JAVNI POZIV za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za 2024. godinu i to kao bespovratna sredstva za provedbu sufinanciranja obnove stolarije (prozori i persijane/škure) na stambenim objektima u povijesnoj jezgri Grada kroz dvije mjere:

 

Mjera 1. : Održavanje postojeće stolarije 

U provođenju ove mjere Grad planira sufinanciranje ukupnih troškova sa 70%, ali ne više od 1.000 EUR-a s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 30% snose sami Prijavitelji.

 

Mjera 2: Zamjena  postojeće stolarije

U provođenju ove mjere Grad planira sufinanciranje ukupnih troškova sa 50%, ali ne više od 2.500 EUR-a s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 50% snose sami Prijavitelji.

 

Bespovratna sredstva za sufinanciranje osigurava Grad Dubrovnik u ukupnom iznosu od 30.000 eura, dok je Investitor dužan ishoditi posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje za radove održavanja i zamjene postojeće stolarije kod Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

 

Vanjsku stolariju potrebno je izvesti od drva, uz poštivanje svih tradicionalnih detalja izvedbe, s mogućnošću prilagodbe radi osiguranja energetske učinkovitosti građevine.

 

Potpora se može odobriti samo za stambene objekte koji se koriste za potrebe stanovanja, ne i za one koji se iznajmljuju u turističke ili neke druge svrhe, a svi ostali uvjeti te popis potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva.

 

Rok za prijavu počinje danom objave Javnog poziva na službenoj stranici Grada Dubrovnika i traje zaključno do 11. listopada 2024. godine do 12:00 sati. Sva dokumentacija podnosi se u PDF formatu i to  na e-mail adresu stolarija@dubrovnik.hr  ili se predaje neposredno u pisarnicu Grada Dubrovnika.

 

Program  je izrađen u skladu sa smjernicama Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a.