Gradski kotar Lapad

Gradski kotar Lapad

Lapad je turistički i ekonomski najrazvijeniji dio grada Dubrovnika. U njemu je smještena većina dubrovačkih hotela, hotelsko turističkih centara, brojne turističke i rent-a-car agencije, plaže i ostali turistički sadržaji, društveno-opskrbni centar DOC, tržnica i dubrovačka šetnica u Uvali Lapad.

 

U gradskom kotaru Lapad nalazi se Osnovna škola Lapad i pomorsko tehnička škola Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku te dječji vrtić Radost.

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo