Participativno budžetiranje

Grad Dubrovnik započeo je sa sveobuhvatnim projektom Participativnog budžetiranja koji je u prethodnom periodu zbog korona krize zastao dok u nadolazećoj godini započinje potpuna implementacija programa. Provedba aktivnosti u 2023. predviđene su na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radionicama osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova, predlažu gradskoj upravi za financiranje.

 

Proces odabira i razrade projekata traje kroz 2023. godinu, a izvedba se predviđa proračunom za 2024. godinu. U 2023. provedba Participativnog budžetiranja u Dubrovniku planira se i na razini sedam osnovnih škola na području grada Dubrovnika.

Iznesite svoje mišljenje