Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje kao demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima, uz prethodnu raspravu i razradu projekata, implementirat će se u Gradu Dubrovniku 2020. godine u svrhu transparentnijeg upravljanja i učinkovitijeg odgovaranja na potrebe zajednice.

 

U svojim raznim oblicima participativno budžetiranje donosi brojne koristi - za građane/ke, ali i predstavnike/ce vlasti te društvo općenito. Doprinosi transparentnosti trošenja javnih sredstava, legitimitetu implementiranih projekata i izgradnji povjerenja građana. Putem participativnog budžetiranja na razini gradskih kotareva moguće je jasno identificirati probleme te zajednički odlučiti o prioritetima djelovanja uz aktivnu ulogu građanina. Participativnim budžetiranjem potiče se i uspostava konstruktivnog dijaloga među samim građanima/kama.

 

Modeli participativnog budžetiranja variraju ovisno o lokalnom kontekstu te potrebama i navikama specifične zajednice pa će stoga Grad Dubrovnik s razradom vlastitog modela krenuti već ove godine s ciljem da implementacija započne s financijskom konstrukcijom za 2020. godinu. Proces pripreme i implementacije koordinirat će Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA u suradnji s gradskim odjelima.

Iznesite svoje mišljenje