Gradski kotar Grad

Gradski kotar Grad

Gradski kotar Grad obuhvaća turistički najznamenitije područje, dubrovačku staru gradsku jezgru. Unutar jezgre smješteni su svi dubrovački muzeji, a to su Kulturno -povijesni muzej, Pomorski muzej, Arheološki muzej i Etnografski muzej Tu je središte gradske, županijske i biskupijske uprave, kino Sloboda, ljetno kino Jadran te dvorana Visia, Kazalište Marina Držića te Narodna knjižnica Grad.

 

U gradskom kotaru Grad nalazi se Osnovna škola Marina Getaldića (školska zgrada Centar), Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti te Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik.

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo