Započeli radovi na adaptaciji igrališta OŠ Ivana Gundulića u sportsko-rekreacijski kompleks

Grad ZA učenike i studente

Radovi na adaptaciji postojećih igrališta Osnovne škole Ivana Gundulića u svojevrsni sportsko-rekreacijski park započeli su u ponedjeljak, 15. listopada. Radove izvodi tvrtka Gradimat d.o.o., a investicijom vrijednom 1,2 milijuna kuna upravlja nadležni Upravni odjel za  izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika.


Radovi obuhvaćaju sanaciju igrališta za košarku i mali nogomet postavljanjem novog asfaltnog sloja i uređenjem i proširenjem tribina. Predmet sanacije su i postojeći potporni i ogradni zidovi te zaštitna ograda igrališta. Investicijom će se ujedno riješiti i problem oborinske odvodnje tog dijela obuhvata.

Izgradnjom pomoćne građevine osigurat će se dodatni sadržaj otvorenim prostorima igrališta. Uz treće, najmanje, igralište, koje će imati multifunkcionalnu ulogu, izgradit će se pomoćna građevina opremljena sanitarnim čvorom i spremištem za potrebe održavanja različitih manifestacija. Bit će dijelom ukopana u postojeći teren, prizemne katnosti, natkrivena ravnim ozelenjenim krovom. Pročelje će biti od kamena, a uz postojeći potporni zid smjestit će se nenatkrivena terasa.

Zamijenit će se i ograda na granici parcele prema javnoj površini, urediti pješački pristupi  uz postavljanje rukohvata te popločati prolazi i terase. Planirano je i krajobrazno uređenje čitavog prostora i postavljanje novih rasvjetnih tijela.

Osim za učenike osnovne škole, koji će dobiti bolje uvjete za izvannastavne aktivnosti, ovo ulaganje značajno je i za građane s područja Gruža jer će dobiti novo mjesto za rekreaciju, okupljanja i održavanje raznih događanja.

Ugovorni rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
 
 
 
 

lijevo
desno