ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ugostiteljsko - turističke građevine Hotel Villa Oliva i gradnju pomoćne građevine pokrenutom po zahtjevu tvrtke DUBROVNIK SEA SUN HOTELS d.o.o.