ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole - predmet BJELOPERA