Zaključak gradonačelnika Grada Dubrovnika o dodjeli potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika

Temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Zaključak o dodjeli potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.