ULAGANJA U GORNJA SELA: Sanirana cesta kod Kliševa, Gromači parkiralište

Kvaliteta života

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je jučer  predio "Kadina ploča" pored Kliševa gdje su nedavno završeni radovi na sanaciji kolnika.


Riječ je o predjelu na glavnoj pristupnoj cesti iz smjera Dubrovnika za naselja Gornjih sela Orašca: Kliševo, Mrčevo, Mravinjac i Riđica. Zbog dotrajalosti kolničke konstrukcije prometovanje navedenim dijelom predstavljalo je opasnost za sudionike u prometu. Ukupna duljina zahvata sanacije iznosi 410 metara, a širina 6,5 metara.

„Ova cesta će se svakako u budućnosti razvijati i bit će „premosnica“ u slučaju bilo kakvog problema koji se eventualno dogodi na državnoj cesti ili magistrali“, rekao je gradonačelnik Franković koji je istaknuo nužnost spajanja Mosta dr. Franja Tuđmana s cestom Pobrežje-Osojnik te potom Osojnik spojiti na Ljubač čime bi se u potpunosti riješila kvalitetna prometna infrastruktura ovog područja Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik je ovom prilikom obišao i završene radove na uređenja parkirališta i puta prema odlagalištu otpada u naselju Gromača, predio Balarica. Ukupna površina ovog zahvata iznosi 1000 m2.

„U budućnosti će ovo područje biti parking za automobile, ali i autobuse koji dolaze s posjetiteljima u seoska gospodarstva, a ujedno smo iskoristili priliku asfaltirati put prema odlagalištu otpada“, kazao je gradonačelnik. Za iduću godinu najavio je radove na rekonstrukciji tamošnjeg dječjeg igrališta kao i uređenje igrališta u Kliševu i Ljupču.

Prilikom posjeta Gornjim selima gradonačelnik je obišao prostor Lokva koji se smatra najstarijim objektom na Gromači i Dom mladeži.

lijevo
desno