Ukidanje plaćanja najamnine i naknade za korisnike stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika


Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, Grad Dubrovnik je ujedno i donio  mjere pomoći za najmoprimce koji imaju sklopljene Ugovore o najmu stana sa zaštićenom najmninom, slobodno ugovorenom najmninom, koji  se oslobađaju plaćanja naknade za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Navedenom mjerom su i obuhvaćeni bespravnikorisnici stanova u vlasništvu grada Dubrovnika, koji se oslobađaju plaćanja naknade za bespravno krištenje stanovaza travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.