Službeni dokumenti iz područja obrazovanja, športa, socijalne skrbi i civilnog društva

U nastavku se nalaze godišnji i višegodišnji dokumenti iz područja za koja je nadležan ovaj upravni odjel:

 

OBRASCI:

- Prilog 1 - Financijski izvještaj o provedbi programa/projekta organizacija civilnog društva
- Prilog 2 - Obrazac Izvještaja o provedbi projekta/programa organizacija civilnog društva
- Prilog 3 - Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novorođeno dijete
- Prilog 4 - Zahtjev za korištenje prijevoza specijalnim kombi vozilom za osobe s invaliditetom 


 OBRAZOVANJE:
- Prilog 1 - Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Dubrovnika
Prilog 2 - Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika
- Prilog 3 - Zaključak o sudjelovanju roditelja u cijeni dječjih vrtića
Prilog 4 - Zaključak o izmjeni Zaključka o sudjelovanju roditelja u cijeni dječjih vrtića
- Prilog 5 - Pravilnik o ostvarivanju prava na kredit za školovanje
Prilog 6 - Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škoola čiji je osnivač Grad Dubrovnik ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 9/15.) 
- Prilog 7 - Izmjene i dopune Pravilnika o ostvarivanju prava na kredit za školovanje od 22.10.2011.
- Prilog 8 - Izmjene i dopune Pravilnika o ostvarivanju prava na kredit za školovanje od 30.11.2013.
- Prilog 9 - Prijavnica za dodjelu kredita za školovanje za akademsku godinu 2018/2019
- Prilog 10 - Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 1/14.)
- Prilog 11 - Zaključak o subvenciji pripreme za državnu maturu
- Prilog 12 - Pravilnik o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 5/14.)
Prilog 13 - Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika
Prilog 14 - Pravilnik o subvencioniranju nabave udžbenika za srednje škole
Prilog 15 - Izmjena Pravilnika o subvencioniranju nabave udžbenika za srednje škole
Prilog 16 - Zahtjev za subvenciju troškova pripreme za državnu maturu
Prilog 17 - Odluka o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika

TEHNIČKA KULTURA:
Prilog 1 - Odluka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnik", br. 10/15.)
Prilog 2 - Pravilnik o izboru i Nagradi Grada Dubrovnika za volontera godine "Vlaho Brangjolica" ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 1/14.)
 

 

SOCIJALNA SKRB:
- Prilog 9 - Odluka o korištenju usluga pučke kuhinje ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 5/14.) 
- Prilog 10 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju usluga Pučke kuhinje
- Prilog 11 - Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova za najam stana mladima (Prilog 12 - Zahtjev)
- Prilog 12 - Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju za najam stana mladima
- Prilog 13 - Obavijest korisnicima mirovinskog dodatka
- Prilog 14 - Odluka o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 9/15.)
- Prilog 15 - Pravilnik o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom na području Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 6/14.)a
- Prilog 16 - Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa  (Prilog 17 - Zahtjev)
-
Prilog 17 - Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa
- Prilog 18 - Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći starijima od 65 godina. Uz zahtjev treba biti dostavljena Izjava podnositelja zahtjeva