Sanirana oštećenja u Ulici Điva Natali

U sklopu plana investicijskog održavanja gradskih prometnica Upravnog odjela za promet završeni su radovi na sanaciji dijela Ulice Điva Natali.

 

Izvedenim radovima sanirano je 500 metara kvadratnih oštećenog dijela kolnika kod stambenih zgrada. Postavljen je novi sloj asfalta „eruptivca“, uređeno proširenje za parking kao i 15 metara rubnjaka.

 

Vrijednost radova iznosi 150 tisuća kuna. 

lijevo
desno