Provode se brojne aktivnosti Plana upravljanja u cilju veće kvalitete života građana

Četvrta sjednica Izvršnog odbora Upravljačke komisije za provođenje Plana upravljanja povijesnom jezgrom kao svjetskim dobrom UNESCO-a na temu upravljanja turizmom održana je u prostorijama Zavoda za obnovu Dubrovnika.

 

Zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić članovima Izvršnog odbora uvodno je izložila aktualnosti multidisciplinarnog projekta Poštujmo Grad, dok su predstavnici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku -  Ivana Pavlić, Barbara Puh i Nebojša Stojčić, ujedno i član Izvršnog odbora, prezentirali vlastitu „Analizu trendova posjeta staroj gradskoj jezgri Grada Dubrovnika temeljem podataka sustava Dubrovnik Visitor“. Navedena analiza dubrovačkih znanstvenika, čiji su radovi međunarodno prepoznati, verificirala je da su brojne aktivnosti i mjere projekta Poštujmo grad, pokrenutog o strane gradske uprave 2017. godine, rezultirale učinkovitom disperzijom posjetitelja i ublažavanjem negativnih učinaka prekomjernog turizma, odnosno smanjenim indeksom ranjivosti povijesne jezgre na prekomjerne posjete.

 

Istaknuta je znanstveno-stručna suradnja Grada Dubrovnika i Sveučilišta u Dubrovniku u svrhu realizacije utvrđenih ciljeva Akcijskog plana Plana upravljanja, a posebice izrade Plana nosivog kapaciteta za područje svjetskog dobra.

 

Predstavljeni su izvještaji dionika o realizaciji aktivnosti u cilju provedbe Plana upravljanja. Istaknut je početak provođenja projekta participativnog budžetiranja u gradskim kotarima i mjesnim odborima (aktivnost Plana „Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanima“).

 

U javno savjetovanje upućena je Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika (aktivnost „Osnovati fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja na području pod zaštitom“).

 

Mjerači buke ugrađeni su na dvije lokacije u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata, na Stradunu i na Bunićevoj poljani, čim je ispunjena još jedna aktivnost obuhvaćena Planom upravljanja.

 

Također, dionici su upoznati s novim zahvatima na zidinama – uređenje zidina od Bastiona Sv Spasitelja do Buže, radovima na Puncjeli i Sv. Ivanu. Iznesena je problematika sigurnosti na zidinama gdje će se na određenim pilot dionicama postaviti ograda.

lijevo
desno