Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Dokumenti upravne jedinice
Repozitorij stranice 'Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo'Repozitorij stranice 'Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo'
Socijalna skrbSocijalna skrb
MJERE_SOCIJALNOG_PROGRAMA_GRADA_DUBROVNIKA__ZA_2018._GODINU.pdf MJERE_SOCIJALNOG_PROGRAMA_GRADA_DUBROVNIKA__ZA_2018._GODINU.pdf
Odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.pdf Odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.pdf
Pravilnik_o_nagradi_i_izboru_volontera_godine_Grada_Dubrovnika_Vlaho_Brangjolica.pdf Pravilnik_o_nagradi_i_izboru_volontera_godine_Grada_Dubrovnika_Vlaho_Brangjolica.pdf
SOCIJALNI PROGRAM GRADA DUBROVNIKA.pdf SOCIJALNI PROGRAM GRADA DUBROVNIKA.pdf
Strategija_izjednačavanja_mogućnosti_za_osobe_s_invaliditetom_Grada_Dubrovnika_za_razdoblje_od_2015_do_2020_godine.pdf Strategija_izjednačavanja_mogućnosti_za_osobe_s_invaliditetom_Grada_Dubrovnika_za_razdoblje_od_2015_do_2020_godine.pdf
PRIJAVNICA ZA DODJELU KREDITA ZA ŠKOLOVANJE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019..doc PRIJAVNICA ZA DODJELU KREDITA ZA ŠKOLOVANJE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019..doc
Odluka o financiranju programa, projekata, manifestacija koje provode udruge i druge neprofitne organizacije.pdf Odluka o financiranju programa, projekata, manifestacija koje provode udruge i druge neprofitne organizacije.pdf
PRIJAVNICA ZA DODJELU KREDITA ZA ŠKOLOVANJE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019..pdf PRIJAVNICA ZA DODJELU KREDITA ZA ŠKOLOVANJE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019..pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.pdf
Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku.pdf Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku.pdf
Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa.pdf Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa.pdf
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 5-14).pdf Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 5-14).pdf
Odluka o sufinanciranju i subvenicioniranju privatnih dječjih vrtica.pdf Odluka o sufinanciranju i subvenicioniranju privatnih dječjih vrtica.pdf
Odluka_o_izmjenama_Odluke_o_ostvarivanju_prava_na_dar_za_novorođeno_dijete_u_Gradu_Dubrovniku.pdf Odluka_o_izmjenama_Odluke_o_ostvarivanju_prava_na_dar_za_novorođeno_dijete_u_Gradu_Dubrovniku.pdf
Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika.pdf Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika.pdf
Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Dubrovnika.pdf Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Dubrovnika.pdf
Pravilnik o nagradi i izboru volontera godine Grada Dubrovnika Vlaho Brangjolica.pdf Pravilnik o nagradi i izboru volontera godine Grada Dubrovnika Vlaho Brangjolica.pdf
Pravilnik o obavljanju prijevoza osoba sa invaliditetom na području Grada Dubrovnika.pdf Pravilnik o obavljanju prijevoza osoba sa invaliditetom na području Grada Dubrovnika.pdf
Pravilnik o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim.pdf Pravilnik o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim.pdf
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvariana prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika.pdf Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvariana prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika.pdf
PROGRAM JAVNIH POTREBA ZTK GD za  2018.doc PROGRAM JAVNIH POTREBA ZTK GD za 2018.doc
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo