Odluka o postupanju upravih odjela Grada Dubrovnika, proračunskih korisnika, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, vezano uz podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Akti gradonačelnika