Novi tuševi na plažama

Aktivnosti na uređenju i sanaciji javnih kupališta i plaža Grada Dubrovnika nastavile su se postavljanjem novih tuševa za kupače. U Vrbici, Štiklovici, u Malom Zatonu na Bunici i u Solinama te u Velikom Zatonu na plaži u Solinama, na rivi kod crkve sv. Stjepana i kupalištu na Malom Batu postavljeno je ukupno sedam tuševa, a u planu je i ugradnja na kupalištu u Lozici. Troškove vode snosi Grad Dubrovnik.

 

lijevo
desno