Kandidacijske liste za izbor članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

Na temelju članka 15. i 16. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 5/14.), Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje IZVODE IZ PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA.