JAVNO SAVJETOVNJE Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Javno savjetovanje

Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika

 

Ova Odluka donosi se  u svrhu zadovoljavanja stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanja kvalitete stanovanja na području grada Dubrovnika.

 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stanova na određeno vrijeme u vlasništvu Grada Dubrovnika, s mogućnošću kupnje istih, prema uvjetima iz ove Odluke i Javnog poziva, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

 

Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje nakon isteka roka od 10 godina.

 

U skladu sa obvezom Grada Dubrovnika koja proizlazi iz Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i s ciljem da se zainteresirana javnost upozna s navedenim propisom svrsishodno je provesti savjetovanje sa javnošću.

 

Na ovaj način će se zainteresirana javnost upoznati sa predloženim Nacrtom Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika  s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika, te će se pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi na navedeni akt, koji prijedlozi - ukoliko budu zakoniti i valjano obrazloženi, mogu biti prihvaćeni od strane donositelja akta te kao takvi uglavljeni u navedenu Odluku.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 20. svibnja do 20. lipnja 2020. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu:  uredgradonacelnika@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje – Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika  s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika“. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

 

Svi prijedlozi i komentari će se razmotriti te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijediti će se Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.