JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2023. g.

Otvorena savjetovanja s javnošću

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskom dobra Grada Dubrovnika za 2023.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu donio je Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 10.veljače 2023. Pod Klasa: 342-01/23-01/02 urbroj: 2117-1-01-23-04 ( u daljnjem tekstu: Godišnji plan). Godišnji plan objavljen je u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika” br.2/23, a stupio na snagu osmog dana od dana objave u” Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

Ovom  Izmjenom i dopunom Godišnjeg plana revidiraju se količine (broj) u članka 6. unutar tabelarnog prikaza” Popisa djelatnosti po mikrolokacijama Godišnjeg plana.”

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 20. lipnja 2023. do 28. lipnja 2023. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: jdadic@dubrovnik.hr, s naznakom ''Javno savjetovanje – I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2023. g.'' Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.