JAVNO SAVJETOVANJE - Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Otvorena savjetovanja s javnošću

Gradonačelnik Grada Dubrovnika  svaku godinu donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u  županiji.

 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

 

Godišnji plan obavezno sadrži plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru(Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru), koje se mogu obavljati na području grada/općine koja ga donosi i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 27. prosinca 2022. do 27. siječnja 2023. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: jdadic@dubrovnik.hr, s naznakom ''Javno savjetovanje - Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2023. g.''. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.