Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Zatvorena savjetovanja s javnošću