Izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika.
Za dan izbora određuje se 22. travnja 2018. u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.


SLUŽBENI REZULTATI IZBORA

1. Službeni rezultati izbora za gradske kotareve i mjesne odboreNESLUŽBENI REZULTATI IZBORA

1. Privremeni i neslužbeni rezultati izbora za gradske kotareve i mjesne odbore
2. Privremeno izvješće o rezultatima izbora članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada DubrovnikaOBAVIJEST O PRIVREMENIM PODACIMA O BROJU BIRAČA IZAŠLIH NA IZBORE

1. Izlaznost do 11:30
2. Izlaznost do 16:30


OBJAVA LISTA, 05.04.2018

1. Pravovaljane kandidacijske liste
2. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista
3. Ispravak pravovaljane kandidacijske liste


ODLUKE, RJEŠENJA I OBJAVE:

1. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih
2. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika
3. Rješenje o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika
4. Obavijest o pregledu, dopuni i ispravaku podataka upisanih u registru birača
5. Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva
6. Dopis gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Dubrovnika
7. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika
8. Rješenje o određivanju biračkih mjesta
9. Popis biračkih mjesta i pripadajućih ulica na području Grada Dubrovnika za izbor članova vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora
10. Ispravak popisa biračkih mjesta i pripadajućih ulica na području Grada Dubrovnika za izbor članova vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora
11. Objavljivanje podataka o izlaznosti na izbore za članove vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika
Kandidacijska lista za vijeće mjesnog odbora - grupa birača
Kandidacijska lista za vijeće gradskog kotara - grupa birača
Potpisi birača koji podržavaju Kandidacijsku listu grupe birača