Informacija Grada Dubrovnika o javnom natječaju za zakup poslovnog prostora – restoran „Dubravka“

Budući da su se u javnom prostoru pojavile određene informacije koje su temeljene na pogrešnom i spekulativnom interpretiranju činjenica, ali i na temeljnom nerazumijevanju materije, a i s obzirom na upite medija, Grad Dubrovnik kao većinski vlasnik društva UTD Ragusa d.d. radi interesa javnosti daje sljedeće informacije:

•    Trgovačko društvo UTD Ragusa d.d. objavilo je javni natječaj o zakupu poslovnog prostora restorana „Dubravka“. Natječaj je izrađen, objavljen i provodi se sukladno svoj važećoj zakonskoj proceduri, uključujući Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.


•    Financijske propozicije i uvjeti natječaja izrađeni su na osnovu provedenih stručnih procjena i u skladu su s tržišnim uvjetima.


•    Početni iznos mjesečne zakupnine određen je na 40.000 eura, uvećano za PDV. Dosadašnji iznos mjesečne zakupnine za navedeni prostor iznosio je 15.396 eura, uvećano za PDV.


•    To znači da će društvo u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika od najma jednog poslovnog prostora godišnje uprihodovati najmanje 480.000 eura + PDV. Usporedivši taj iznos s dosadašnjim godišnjim iznosom (184.752 eura), prihodi od najma navedenog prostora bilježit će indeks povećanja od 160 posto, odnosno iznosit će gotovo 300.000 eura više.


•    Takav prihod od najma vrijedne imovine Grada Dubrovnika, primjerice, dostatan je za pokrivanje godišnjeg troška kreditnog zaduženja za kupovinu društva TUP, najveće pojedinačne akvizicije Grada Dubrovnika u posljednjih 50 godina.


•    Dosadašnji zakupac uredno je i na vrijeme ispunjavao sve svoje obveze prema Društvu te je natječajem osigurano i prvenstvo zakupa za dosadašnjeg zakupca.


•    Natječajni uvjet o ostvarenom prihodu od ugostiteljske djelatnosti u svakoj kod tri prethodne godine od najmanje 25 milijuna kuna, a što su zainteresirani ponuditelji dužni dokazati, propisan je iz razloga kako bi se osigurala profesionalna ozbiljnost prijavitelja koji moraju biti financijski sposobni ispunjavati obveze prema društvu UTD Ragusa te biti u mogućnosti ispuniti natječajni uvjet isplate konstruktivnog ulaganja u objekt koji iznosi 480.000 eura (+ PDV). Također, želi se osigurati i kontinuitet kvalitete ponude objekta koji se nalazi na samoj „recepciji grada“.


Namjera društva UTD Ragusa d.d. i Grada Dubrovnika jest na adekvatan način valorizirati vrijednu imovinu Grada kako bi se na osnovu prihoda od najma iste osiguralo nesmetano poslovanje Društva te nastavilo raditi na osiguravanju boljih i dostupnijih javnih usluga usmjerenih prema povećanju kvalitete života građana. Iz tog razloga, podsjetimo, Grad Dubrovnik je i preuzeo vlasništvo nad društvom UTD Ragusa što je u konačnici dovelo i do kupovine društva TUP.