Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Dokumenti upravne jedinice
Repozitorij stranice 'Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo'Repozitorij stranice 'Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo'
ObrazovanjeObrazovanje
Odluka o organizaciji rada predškolskih ustanova i osnovnih škola za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.pdf Odluka o organizaciji rada predškolskih ustanova i osnovnih škola za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.pdf
Program javnih potreba u školstvu za 2021.pdf Program javnih potreba u školstvu za 2021.pdf
Odluka o organizaciji rada vrtića i škola za vrijeme epidemije.pdf Odluka o organizaciji rada vrtića i škola za vrijeme epidemije.pdf
Odluka o cijeni toplog obroka za učenike osnovnih škola.pdf Odluka o cijeni toplog obroka za učenike osnovnih škola.pdf
Socijalna skrbSocijalna skrb
Socijalni program Grada Dubrovnika.pdf Socijalni program Grada Dubrovnika.pdf
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 5-14).pdf Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 5-14).pdf
Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.pdf
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva.pdf Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva.pdf
Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2021.pdf Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2021.pdf
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta.pdf Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta.pdf
Odluka o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta.pdf Odluka o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta.pdf
Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija udruga i organizacija civilnog društva.pdf Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija udruga i organizacija civilnog društva.pdf
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija udruga i organizacija civilnog društva.pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija udruga i organizacija civilnog društva.pdf
ADRESAR.docx ADRESAR.docx
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo