Akti gradonačelnika doneseni u siječnju 2020. godine

Akti gradonačelnika

Gradonačelnik je u siječnju 2020. godine donio sljedeće zaključke i druge akte od kojih izdvajamo:

Dokumenti uz članak
Suglasnost za zaključivanje Ugovora-HEP.pdf
Suglasnost za zaključivanje Ugovora-HEP.pdf
Suglasnost za zaključivanje Ugovora-HEP.pdf
Zaključak-donacija Savezu za spašavanje.pdf
Zaključak-donacija Savezu za spašavanje.pdf
Zaključak-donacija Savezu za spašavanje.pdf
Zaključak-financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa.pdf
Zaključak-financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa.pdf
Zaključak-financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa.pdf
Zaključak-Povjerenstvo za provedbu energetske učinkovitosti višestambenih zgrada.pdf
Zaključak-Povjerenstvo za provedbu energetske učinkovitosti višestambenih zgrada.pdf
Zaključak-Povjerenstvo za provedbu energetske učinkovitosti višestambenih zgrada.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju programa Halo pomoć.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju programa Halo pomoć.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju programa Halo pomoć.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju Mjera socijalnog programa.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju Mjera socijalnog programa.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju Mjera socijalnog programa.pdf
Zaključak-suglasnost Tele 5 za emitiranje dokumentarnog filma.pdf
Zaključak-suglasnost Tele 5 za emitiranje dokumentarnog filma.pdf
Zaključak-suglasnost Tele 5 za emitiranje dokumentarnog filma.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim vrtićima 2.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim vrtićima 2.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim vrtićima 2.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji Interventni tim Elafiti.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji Interventni tim Elafiti.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji Interventni tim Elafiti.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja 2.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja 2.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja 2.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o pružanju laboratorijskih usluga.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o pružanju laboratorijskih usluga.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o pružanju laboratorijskih usluga.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju programne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju programne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o sufinanciranju programne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o pružanju usluga pripreme i posluživanja obroka.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o pružanju usluga pripreme i posluživanja obroka.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o pružanju usluga pripreme i posluživanja obroka.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o načinu subvencionranja troškova stanovanja policijskih službenika .pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o načinu subvencionranja troškova stanovanja policijskih službenika .pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o načinu subvencionranja troškova stanovanja policijskih službenika .pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim vrtićima.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim vrtićima.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim vrtićima.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja.pdf
Zaključak-suglasnost trgovačkom društvu Libertas.pdf
Zaključak-suglasnost trgovačkom društvu Libertas.pdf
Zaključak-suglasnost trgovačkom društvu Libertas.pdf
Zaključak-subvencioniranje troškova pripreme za državnu maturu.pdf
Zaključak-subvencioniranje troškova pripreme za državnu maturu.pdf
Zaključak-subvencioniranje troškova pripreme za državnu maturu.pdf
Zaključak-sklapanje Sporazuma o načinu stipendiranja studenata Grada Vukovara.pdf
Zaključak-sklapanje Sporazuma o načinu stipendiranja studenata Grada Vukovara.pdf
Zaključak-sklapanje Sporazuma o načinu stipendiranja studenata Grada Vukovara.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o donaciji OB Dubrovnik.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o donaciji OB Dubrovnik.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o donaciji OB Dubrovnik.pdf
Zaključak-preporuka za nazočnost djelatnika na Festi sv. Vlaha.pdf
Zaključak-preporuka za nazočnost djelatnika na Festi sv. Vlaha.pdf
Zaključak-preporuka za nazočnost djelatnika na Festi sv. Vlaha.pdf
Zaključak-raspisivanje i objava Javnog poziva.pdf
Zaključak-raspisivanje i objava Javnog poziva.pdf
Zaključak-raspisivanje i objava Javnog poziva.pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o donaciji Zavodu za hitnu medicinu .pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o donaciji Zavodu za hitnu medicinu .pdf
Zaključak-sklapanje ugovora o donaciji Zavodu za hitnu medicinu .pdf
Zaključak-raspisivanje javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog automobila.pdf
Zaključak-raspisivanje javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog automobila.pdf
Zaključak-raspisivanje javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog automobila.pdf