Akti gradonačelnika doneseni u rujnu 2019. godine

Akti gradonačelnika

Gradonačelnik je u rujnu 2019. godine donio sljedeće zaključke i druge akte od kojih izdvajamo:

Dokumenti uz članak
Suglasnost za korištenje javnom površinom-TZ Grada Dubrovnika.pdf
Suglasnost za korištenje javnom površinom-TZ Grada Dubrovnika.pdf
Suglasnost za korištenje javnom površinom-TZ Grada Dubrovnika.pdf
Zaključak-Osnovna škola Marina Držića.pdf
Zaključak-Osnovna škola Marina Držića.pdf
Zaključak-Osnovna škola Marina Držića.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o donaciji Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o donaciji Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o donaciji Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja cjevovoda.pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda .pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda .pdf
Zaključak-Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda .pdf
Zaključak-imenuje se Povjerenstvo za izradu diobene bilance.pdf
Zaključak-imenuje se Povjerenstvo za izradu diobene bilance.pdf
Zaključak-imenuje se Povjerenstvo za izradu diobene bilance.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima Područne škole Montovjerna.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima Područne škole Montovjerna.pdf
Zaključak-prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima Područne škole Montovjerna.pdf
Zaključak-Ugovor o osnivanju prava služnosti.pdf
Zaključak-Ugovor o osnivanju prava služnosti.pdf
Zaključak-Ugovor o osnivanju prava služnosti.pdf
Zaključak-daje se dozvola za fotografsko snimanje Bakom filmska produkcija.pdf
Zaključak-daje se dozvola za fotografsko snimanje Bakom filmska produkcija.pdf
Zaključak-daje se dozvola za fotografsko snimanje Bakom filmska produkcija.pdf
Zaključak-daje se prethodno odobrenje za fotografsko snimanje Bakom filmska produkcija.pdf
Zaključak-daje se prethodno odobrenje za fotografsko snimanje Bakom filmska produkcija.pdf
Zaključak-daje se prethodno odobrenje za fotografsko snimanje Bakom filmska produkcija.pdf
Zaključak-daje se suglasnost Dubrovačkoj baštini na tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf
Zaključak-daje se suglasnost Dubrovačkoj baštini na tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf
Zaključak-daje se suglasnost Dubrovačkoj baštini na tekst Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf
Zaključak-daje se suglasnost trgovačkom društvu Libertas za izdavanje suglasnosti za izmjenu Tarifnog sustava, uvjeta i cjenika.pdf
Zaključak-daje se suglasnost trgovačkom društvu Libertas za izdavanje suglasnosti za izmjenu Tarifnog sustava, uvjeta i cjenika.pdf
Zaključak-daje se suglasnost trgovačkom društvu Libertas za izdavanje suglasnosti za izmjenu Tarifnog sustava, uvjeta i cjenika.pdf
Zaključak-odobrava se Dječjem vrtiću Izviđač korištenje javne površine.pdf
Zaključak-odobrava se Dječjem vrtiću Izviđač korištenje javne površine.pdf
Zaključak-odobrava se Dječjem vrtiću Izviđač korištenje javne površine.pdf
Zaključak-daje se dozvola za snimanje televizijske serije Make it with you.pdf
Zaključak-daje se dozvola za snimanje televizijske serije Make it with you.pdf
Zaključak-daje se dozvola za snimanje televizijske serije Make it with you.pdf
Zaključak-utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika.pdf
Zaključak-utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika.pdf
Zaključak-utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika.pdf
Zaključak-utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika.pdf
Zaključak-utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika.pdf
Zaključak-utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika.pdf