18. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (VIDEO PRIJENOS)

Sjednica Gradskog vijeća

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 23. siječnja 2022., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-23-18                                                     

Dubrovnik, 13. siječnja 2023.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

Sazivam  18. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 23. siječnja 2023., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2024. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Riječka ulica – javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

4.    Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

5.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna za 2022. godinu.

 

6.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1020/2 k.o. Obuljeno u površini od 157 m2 (Vinogradarska 8).

 

7.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1020/2 k.o. Obuljeno u površini od 130 m2  (Vinogradarska 10).

 

8.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za  nekretninu katastarske oznake čest. zem. 1981/3 k.o. Orašac, površine 219 m2.

 

9.    Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku.

 

10.  Prijedlog zaključka o sklapanju sporazuma o suradnji Grada Dubrovnika i Grada Imotskog.

 

11.  Prijedlog zaključka o sklapanju sporazuma o suradnji Grada Dubrovnika i Grada Sorrenta.

 

12.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.

 

 

 

O 12. točki predloženog dnevnog reda raspravljat će se i odlučivati bez nazočnosti javnosti.

 

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća u uredovno vrijeme.

 

 

Prijedlog akta za 9., 10. i 11. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrde ovlašteni odbori Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

 

                                                       &n bsp;                                            mr.sc. Marko Potrebica, v. r.