Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 21.03.23.

Službeni glasnik broj 4 - 21. ožujka 2023.

Gradsko vijeće

24. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
26. Odluka o davanju suglasnosti društvu UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge
27. Odluka o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
28. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – parka i pješačke staze na Boninovu
29. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačke staze (ulice koja spaja Dalmatinsku ulicu i ulicu Kneza Domagoja)
30. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – javne zelene površine uz cestu Liechtensteinov put (kod crkve Gospe od Milosrđa)
31. Odluka o prihvaćanju standardne ponude HT-a d.d. za usluge veleprodajnog pristupa na bežičnim pristupnim mrežama koje su izgrađene uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova i standardna ponuda HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacije infrastrukture i povezane opreme (kabelska kanalizacija)
32. Odluka o kriterijima i mjerilima te način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini
33. Odluka o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Dubrovnika
34. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
35. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
36. Program povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika
37. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2023. godinu
38. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2023. godinu
39. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023. godinu
40. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu
41. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2023. godinu
42. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2023. godinu
43. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2023. godinu
44. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu
45. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2023. godinu
46. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i športsko-plesnih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2023. godini
47. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2023
48. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2023. godinu

Gradonačelnik

49. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ragusa
50. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika
51. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2023. godinu