Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 26.12.22.

Službeni glasnik broj 19 - 27. prosinca 2022.

Gradsko vijeće

183. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
184. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
185. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
186. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
187. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“
188. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave
189. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu tri nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja
190. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika
191. Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022.godini
192. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
193. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
194. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
195. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu
196. Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
197. Plan djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
198. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za 2023. godinu